Rokyta

Zapomenutými cestami Šumavy

Geopark

V roce 2016 vznikl Geopark Královská Šumava jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Cílem geoparku je prezentace území, iniciace obnovy identity místních obyvatel, koordinace rozvojových projektů „odspoda", a to vše s využitím znalostí území od jeho geologického podloží, geomorfologie, vodstva, přírodního prostředí a historie osídlení i obživy místních lidí.

Umístění sídla geoparku právě do Rejštejna má více důvodů. Nejde jen o do češtiny přeložený název tohoto původně královského horního města, ale i jeho polohu na soutoku dvou zlatonosných řek, na vstupu do jejich nádherných hlubokých údolí s historií královského zlatorudného revíru.

Geobod Rokyta

V oblasti  bývalé dřevařské osady prochází  atraktivní Vchynicko Tetovský kanál, na všechny strany řada stezek NP Šumava v pásmu smíšených horských lesů a rašelinišť. Cesta podél kanálu je dodnes turisticky atraktivní trasou, umožňuje pohodlně vnímat zdejší přírodní bohatství. U parkoviště zde leží nejlepší geologická expozice NP Šumava.

Naše malé návštěvnické zařízení vzniklo díky finanční podpoře Plzeňského kraje, jako součást kandidátského geoparku Královská Šumava.

Geologie, geomorfologie a vyderský pluton

Šumava patří k nejstarším pohořím Evropy a jsou pro ni typické vyvřelé a přeměněné horniny ruly a pararuly s četnými křemennými žílami. NGB Rokyta leží na ostrůvku výskytu tzv. vyderského plutonu, který je bohatší na žulu. Zdejší žulová krajina je typická především geomorfologicky zajímavými  žulovými útvary, např. viklany, které zde zanechala činnost ledovců při odeznívání poslední doby ledové. Nejvidtelnější jsou v oblasti koryta řeky Vydry. Povydří navíc vytváří nejhlubší šumavský kaňon. Naopak na hoře Oblík se návštěvník může kochat krajinou z výšky.

Po stopách dřevařů

Za návštěvu stojí rovněž Kostelní vrch se svou kouzelnou energií, či zbytky Hauswaldské kaple, u níž se návštěvník může napít zdejšího léčivého pramene. K tomuto místu je nutné přejít přes technickou památku Vchynicko Tetovský plavební kanál, který sloužil dříve k plavení dřeví a dnes je jeho voda využívána v unikátně řešené vodní elektrárně na Čeňkově Pile.

Ochrana přírody

Zdejší ekosystémy poskytují útočiště mnohým vzácným druhům, jako je tetřev hlušec, rys ostrovid, nebo navrátivší se vlk evropský, s nímž se do šumavské krajiny postupně vrací také rovnováha.

Nabídka komentovaných geotoulek

Vydejte se s vyškoleným průvodcem na dobrodružné výpravy za poznáním zdejšího přírodního bohatství.

Doporučené vybavení: vhodná outdoorová obuv a oblečení

Občerstvení: v ceně (na konci výletu)

Info: Návštěvnický geobod Rejštejn je výchozím místem, kde se setkáte se svým vyškoleným průvodcem a kde naučná výprava po rejštejnském okolí začíná i končí.

Do 19. století kolem Vchynicko - Tetovského kanálu

(cca 6 km/ nenáročná/ doba trvání: cca 2,5 hodiny)

Výchozí bod: Geobod Rokyta, Vchynice-Tetov I 83, 341 92 Srní

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

Objednejte si výpravu

Výlet do historie vepsaný do kamení na Horní Hrádky

(cca 6 km/ nenáročná/ doba trvání: cca 2,5 hodiny)

Výchozí bod: Geobod Rokyta, Vchynice-Tetov I 83, 341 92 Srní

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

Objednejte si výpravu

Krásy noční oblohy

(cca 3 km/ nenáročná/ doba trvání: cca 2,5 hodiny)

Výchozí bod: Geobod Rokyta, Vchynice-Tetov I 83, 341 92 Srní

Doporučené vybavení: pevná obuv a teplé oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí, karimatka (skládací lehátko), dalekohled, triedr, baterka s červeným světlem

Objednejte si výpravu